038 331 3685

Disclaimer

 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s van COVEKA B.V. (coveka.nl / shop.coveka.nl / bakkerij.coveka.nl / constructie.coveka.nl / grootkeuken.coveka.nl) Door de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op de COVEKA B.V-webpagina’s kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

COVEKA B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij COVEKA B.V. en bij Tennekes.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van COVEKA B.V.